Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin  sklepu

1.       Właścicielem Sklepu Internetowego jest :

Gospodarstwo Ogrodnicze Beegarden Aleksandra Kińska

Krasińskiego 88

87-100 Toruń

Tel. 531 005 454

2.       Gospodarstwo Ogrodnicze Beegarden Aleksandra Kińska  jest wpisane do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numerem identyfikacyjnym 069261096

3.        Jako rolnicy ryczałtowi jesteśmy zwolnieni z podatku od towarów i usług (Podstawa: Art.43 ust.1, pkt. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).

4.       Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej  DPD.  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku.

5.       Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

6.       Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez sklep.

7.       Ceny podane w cenniku są wyłącznie orientacyjne i nie są wiążące dla obu stron. Cennik ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

8.       Gospodarstwo Ogrodnicze Beegarden zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

9.       W przypadku niskich temperatur  oraz chwilowych braków towaru w sklepie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego anulowania. 

10.      W przypadku braku towaru zastrzegamy sobie prawdo do zamiany produktu na odmianę o zbliżonych cechach. 

11.     Na życzenie klienta wystawiamy rachunek. Dokument ten jest pełnoprawnym dowodem zakupu roślin od rolnika ryczałtowego.

12.     Ceny towarów znajdujących się w ofercie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

13.     Sadzonki wysyłamy w zbiorczych kartonach po 12 sadzonek (2 x 6-pak), dlatego obowiązkiem Kupującego jest złożenie zamówienia zawierającego wielokrotność 12 roślin. Zastrzegamy sobie prawo do nierealizownia zamówień składających się na niepełne kartony. 

14.     Po dokonaniu weryfikacji złożonego zamówienia, zamawiający otrzymuje drogą  mailową lub telefonicznie potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania wpłaty.

15.     W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia spowodowanego chwilowym brakiem towaru lub inną przyczyną,  poinformujemy o tym zamawiającego drogą  mailową lub telefonicznie. Zamawiający ma prawo w takim wypadku zrezygnować z zamówienia lub zgodzić się na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

16.     Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością oraz gdy dane w zamówieniu są niekompletne.

17.     Na życzenie zamawiającego, istnieje możliwość wysłania mailem aktualnego zdjęcia sprzedawanych roślin.

18.     Warunki reklamacji i zwrotu: Towar można zwrócić na własny koszt w terminie 14 dni od momentu zakupu, niemniej musi on być w stanie niepogorszonym. Reklamacje towaru, do którego Klient ma zastrzeżenia, rozpatrujemy na podstawie zdjęcia wykonanego przez Kupującego tuż po rozpakowaniu z paczki w dniu dostawy. Reklamacje należy zgłaszać pod adresem: reklamacje@beegarden.pl .  O ile rośliny zostały nieodwracalnie uszkodzone, przewidujemy rekompensatę w postaci nowej partii sadzonek (w miarę możliwości powtarzając zamówienie co do rodzaju roślin oraz ich koloru), bądź przelewając na konto Klienta pieniądze za uszkodzone rośliny. Reklamacje rozpatrujemy na bieżąco, nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych.

19.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.